Czym jest aXonnite®?

aXonnite® to cząstki metali szlachetnych, takich jak srebro, złoto czy miedź powstających w technologii aXonnite®. Metoda pozyskiwania pozwala na rozdrobnienie metali na mikrocząstki bez dodatkowych procesów chemicznych i odpadów. Technologia nie zmienia cech fizykochemicznych cząstek , a jedynie zapewnia maksymalne wykorzystanie naturalnych własności srebra, złota, czy miedzi. Rozdrobnione metale uzyskują optymalną powierzchnię aktywną i wielowierzchołkowy kształt, które potęguje ich skuteczność działania. Takie cząstki są zdolne wpływać na mikroorganizmy już na poziomie atomowym. Dlatego tak łatwo zwalczają wirusy, bakterie, grzyby, a w przypadku organizmów złożonych, działają regenerująco i stymulują ich wzrost.

antybakteryjne
antybakteryjne

Bakterie nie są w stanie uodpornić się na działanie aXonnite® tak jak na większość antybiotyków; zapobiega tworzeniu się biofilmu

antywirusowe
antywirusowe

Potwierdzone badaniami działanie np. na koronawirusy

antygrzybicze
antygrzybicze

Zapobiegają tworzeniu i namnażaniu się grzybów i pleśni

regenerujące
regenerujące

Pobudzają i stymulują procesy naprawcze komórek

aXonnite® są cząstkami czystych metali, które w procesie otrzymywania w technologii aXonnite® uzyskują bardzo korzystny stosunek masy do powierzchni oraz nieregularną, porowatą strukturę. Oznacza to, że w kontakcie z komórkami mikroorganizmów, cząstka aXonnite® ma o wiele większą powierzchnię styczną, a przez to o wiele silniejsze działanie, niż cząstka o regularnej budowie.

 

Użyta technologia umożliwia powstanie stabilnej cząstki aXonnite® bez zastosowania dodatkowych stabilizatorów. Oznacza to, że nie agregują, czyli nie tworzą dużych skupisk. Agregowanie cząstek prowadziłoby do ograniczenia powierzchni ich styku z powierzchnią komórek, a przez to do ograniczenia skuteczności. Zastosowanie dodatkowych środków stabilizujących również ograniczałoby powierzchnię kontaktową cząstek, co obniżałoby ich skuteczność. Ponad to cząstki aXonnite® nie sedymentuje na dno preparatu, dzięki czemu ich rozłożenie w każdej dawce jest stałe, a skuteczność - zachowana.

Cząstki aXonnite® są najlepiej przebadanymi koloidami, a ich jakość, bezpieczeństwo i skuteczność zostały potwierdzone przez wiele ośrodków i instutucji naukowych oraz badawczych, m.in. Instytut Fizyki PAN, Zakład Genetyki Bakterii na Wydziale Biologii UW, Instytut Mikrobiologii i Immunologii Śląskiej Akademii Nauk, Zakład Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo

Wyniki badań w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, ostatecznie potwierdziły bezpieczeństwo stosowania cząstek aXonnite® definiując je jako cząstki nie wykazujące geno i cytotoksyczności, zatem jako zupełnie bezpieczne dla komórek.

Certyfikaty

Certyfikaty

aXonnite® to najlepiej przebadane przez instytucje i ośrodki naukowe, zarówno polskie jak i zagraniczne, cząstki na rynku. Oprócz tego, że są skuteczne i bezpieczne w stosowaniu, wyróżniają się najwyższą jakością.

Jakość aXonnite® została potwierdzona miedzy innymi certyfikatem dla wyrobów medycznych. Jest to Certyfikat ISO 13 485 wydawany przez specjalistyczną jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland.

Technologia aXonnite® to unikalna I innowacyjna metoda pozyskiwania cząstek aXonnite® z metali szlachetnych i półszlachetnych takich jak złoto, srebro, miedź czy platyna. Umożliwia rozbicie czystego metalu na cząstki o mikroskopijnych rozmiarach. Udoskonala i wykorzystuje właściwości srebra, złota, miedzi i platyny na poziomie atomowym i molekularnym.    Technologia aXonnite® nadaje wyjątkowe cechy fizykochemiczne cząstkom aXonnite®. Mikroskopijna wielkość, unikalny kształt i budowa cząstek, pozwalają skuteczniej I efektywniej korzystać z ich antybakteryjnych, antywirusowych i przeciwgrzybiczych właściwości.

Unikalna metoda pozyskiwania koloidu alt="Unikalna metoda pozyskiwania koloidu" class="articlesHome__image">

Unikalna metoda pozyskiwania koloidu

Cząstki aXonnite® MPA, przy silnym działaniu antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym, pobudzającym lub regenerującym, wykazują jednocześnie brak toksyczności, nie podrażniają i nie wywołują reakcji alergicznych. Uzyskanie takich właściwości jest możliwe dzięki metodzie fizycznej w ramach technologii aXonnite®, której nie towarzyszą żadne chemiczne komponenty i procesy.

MPA - Multi Point Active

aXonnite® Silver MPA posiadają nieregularną powierzchnię o wielu wierzchołkach i krawędziach, dzięki czemu mogą skutecznie oddziaływać na mikroorganizmy i są niezwykle skuteczne w zwalczaniu różnego typu mikroorganizmy np. bakterii, grzybów itp.

MPA - Multi Point Active

Cząstki

aXonnite® zostało przebadane w wielu Instytucjach i ośrodkach naukowych

Zastosowania

Wielofunkcyjność i uniwersalność cząstek aXonnite® wynikająca z ich właściwości i działania umożliwia ich stosowanie w wielu gałęziach przemysłu, usług, produkcji czy życiu codziennym. Potrzeba ochrony i zabezpieczenia antymikrobowego w dzisiejszym świecie jest na tyle duża, że bezpieczne dla ludzi otoczenia cząstki metali aXonnite® odgrywają w prewencji i profilaktyce znaczącą rolę.

 

<b>weterynaria</b>

weterynaria »

<b>farmacja i medycyna</b>

farmacja i medycyna »

<b>budownictwo</b>

budownictwo »

<b>rolnictwo</b>

rolnictwo »

<b>kosmetyka</b>

kosmetyka »

<b>profesjonalne sprzątanie</b>

profesjonalne sprzątanie »

Główne cechy

Kształt »

aXonnite® posiadają unikalny kształt MPA, który jest gwarantem skuteczności działania cząstek

Właściwości »

Zaawansowane właściwości antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicze, regenerujące i stymulujące

Skuteczność »

Potwierdzona badaniami skuteczność działania antymikrobowego

Jakość »

Najwyższa jakość surowca dedykowanego nawet dla przemysłu farmaceutycznego

Bezpieczeństwo »

Brak jakichkolwiek skutków ubocznych stosowania aXonnite®

Kształt »

aXonnite® posiadają unikalny kształt MPA, który jest gwarantem skuteczności działania cząstek

Właściwości »

Zaawansowane właściwości antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicze, regenerujące i stymulujące

Skuteczność »

Potwierdzona badaniami skuteczność działania antymikrobowego

Jakość »

Najwyższa jakość surowca dedykowanego nawet dla przemysłu farmaceutycznego

Bezpieczeństwo »

Brak jakichkolwiek skutków ubocznych stosowania aXonnite®

Instytucje badawcze

aXonnite® zostało przebadane w wielu Instytucjach i ośrodkach naukowych

Narodowy Instytut Leków Warszawa
Narodowy Instytut Leków Warszawa
UW Warszawa
UW Warszawa
SGGW Warszawa
SGGW Warszawa
Wydział Nauk o Zwierzętach i Fizjologii Roślin SGGW
Wydział Nauk o Zwierzętach i Fizjologii Roślin SGGW
Instytut Fizyki PAN
Instytut Fizyki PAN
Instytut Mikrobiologii i Immunalogii, Śląskiej Akadmii i Nauk
Instytut Mikrobiologii i Immunalogii, Śląskiej Akadmii i Nauk
Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Laboratorium Ita-test
Laboratorium Ita-test
certyfikat dla wyrobów medycznych
certyfikat dla wyrobów medycznych
Microchem Texas US
Microchem Texas US
Dutch Polymer Institute, Eindhoven, Netherlands
Dutch Polymer Institute, Eindhoven, Netherlands
Narodowy Instytut Leków Warszawa
Narodowy Instytut Leków Warszawa
UW Warszawa
UW Warszawa
SGGW Warszawa
SGGW Warszawa
Wydział Nauk o Zwierzętach i Fizjologii Roślin SGGW
Wydział Nauk o Zwierzętach i Fizjologii Roślin SGGW
Instytut Fizyki PAN
Instytut Fizyki PAN
Instytut Mikrobiologii i Immunalogii, Śląskiej Akadmii i Nauk
Instytut Mikrobiologii i Immunalogii, Śląskiej Akadmii i Nauk
Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Laboratorium Ita-test
Laboratorium Ita-test
certyfikat dla wyrobów medycznych
certyfikat dla wyrobów medycznych
Microchem Texas US
Microchem Texas US
Dutch Polymer Institute, Eindhoven, Netherlands
Dutch Polymer Institute, Eindhoven, Netherlands

Akceptuję politykę prywatności cookies serwisu.

Info